Go to Top

Nieuwe patiënten

Uw eerste bezoek

Als u ons voor de eerste keer bezoekt, kunt u zich melden bij de receptie. Wij verzoeken u dringend bij uw eerste afspraak uw zorgverzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bent u sinds 1 juni 2009 verplicht uw geldige legitimatiebewijs te tonen aan de dienstdoende tandarts.

Voordat u uw eerste afspraak bij ons heeft, is het belangrijk dat de gegevens van uw oude tandarts bij ons binnen zijn. U kunt uw gegevens zelf opvragen en naar onze praktijk (laten) sturen. Met behulp van de gegevens van de vorige tandarts kunnen we uw behandelhistorie bekijken.

Aandacht voor uw wensen staat bij ons centraal. Wij hopen u zo op een prettige manier welkom te heten in onze tandartspraktijk.

Wat u kunt verwachten tijdens de intake

Tijdens de intake brengen wij de conditie van uw gebit in kaart, maken we röntgenfoto’s (indien nodig) en nemen we de medische vragenlijst met u door. We nemen tijd om kennis met u te maken en bieden u de gelegenheid vragen te stellen. De tandarts onderzoekt uw gebit en tandvlees en bespreekt eventuele klachten. Samen met u maken wij een behandelplan.

Het afnemen van een “medische anamnese” is noodzakelijk omdat onze tandartsen zo een goed beeld krijgen van uw gezondheid. De tandarts dient op de hoogte te zijn van het gebruik van medicijnen.  Wij stellen het op prijs als u de namen van uw medicijnen thuis noteert en voor ons meeneemt.

Mocht u van verdere behandeling afzien, dan krijgt u desgewenst alle relevante onderzoeksgegevens en röntgenfoto’s tegen betaling mee naar huis.