Go to Top

Coronavirus

Beste patiënten,

In verband met het Coronavirus (COVID-19) hebben wij moeten besluiten om de reguliere tandheelkundige zorg in onze praktijk op te schorten tot tenminste 28 april. Gezien het grote risico op besmetting in onze beroepssector achten wij het niet verantwoord om deze reguliere zorg te continueren, zowel voor u als patiënt, maar ook voor onze medewerkers.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid in onze praktijk. Om deze reden volgen wij de ontwikkelingen van het Coronavirus op de voet en laten ons leiden door de adviezen van het RIVM en de gezamenlijke mondzorgkoepels (KNMT, ANT, NVM, ONT).

Wij zullen bereikbaar blijven voor acute zorg, dit uitsluitend na telefonisch overleg. In de avonduren en weekenden gelden uiteraard de regels die gelden tijdens de spoed-/avond-/weekenddienst.

Onder acute zorg wordt verstaan:

  • Trauma (ongevallen)
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute ontstekingen of acute hevige pijn
    Helaas alleen te behandelen als u de volgende klachten NIET heeft verkouden, keelpijn, koorts of hoest klachten.

Patiënten met een lopende behandeling, welke niet kan wachten tot een later moment, zullen gecontacteerd worden.
Met alle patiënten die een afspraak hebben staan tot 28 april, welke niet van acute aard is, zal ook contact opgenomen worden om deze te annuleren.

Mochten er verder veranderingen voor u als patiënt van belang zijn, dan brengen wij u natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Team Cosmident