Go to Top

Behandelingen

Bij Cosmident kunt u terecht voor een zeer groot aantal verschillende behandelingen. Omdat wij de kennis, kunde en middelen in huis hebben, hoeven wij slechts zelden te verwijzen naar specialisten. In overleg met u plannen wij natuurlijk zoveel mogelijk gecombineerde afspraken. Op deze manier hoeft u maar één keer naar de praktijk te komen. Dat is wel zo makkelijk.

 • Beugel

 • Bleken

 • Bruggen

 • Periodieke controle

 • Kronen

 • Implantaten

 • Kunstgebit

 • Parodontologie

 • Vullen

 • Het wortelkanaal

Beugel

Wanneer de tanden en kiezen scheef staan, kan dit niet alleen voor esthetische problemen zorgen, maar ook voor functionele problemen. Denkt u er eens aan hoe lastig het is om de tanden en kiezen goed schoon te houden wanneer deze over elkaar heen staan! Het niet goed schoon kunnen houden kan weer leiden tot gaatjes en tandvleesproblemen. Ook kan het zijn dat het kauwen een stuk slechter gaat, waardoor kaakgewrichtsproblemen ontstaan. Voor het rechtzetten van tanden en kiezen, kunt u bij onze afdeling orthodontie terecht.

Mogelijk op elke leeftijd

In principe is een beugelbehandeling op elke leeftijd mogelijk. De conditie en het onderhoud van het gebit moeten wel goed zijn. Voor jeugdige patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en vijftien jaar. Op die leeftijd kan de kaakgroei nog  worden beïnvloed en kan er gebruik worden gemaakt van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.

Tanden kunnen gedurende het hele leven worden verplaatst. Orthodontie bij volwassenen is daarom ook zeer goed mogelijk.

Bij iedere leeftijd en conditie van het gebit past een op maat gesneden behandeling. De behandelaar kan na een onderzoek informatie geven of –  en op welke manier –  behandeling mogelijk is.

Wij hebben geen wachtlijst voor orthodontische behandelingen.

Bleken

Wanneer u de kleur van uw tanden en kiezen niet mooi vindt, kunt u uw tanden laten bleken. Bij Cosmident gebruiken wij twee methodes. Beide zijn even veilig voor uw glazuur, mits de instructies voor het gebruik correct opgevolgd worden. Bij het bleken is het van belang om te weten dat er bij ontstoken tandvlees niet gebleekt mag worden en dat vullingen en kronen niet gebleekt kunnen worden. Deze kunnen eventueel na het bleken door de tandarts vervangen worden in de juiste kleur.

De “thuis bleek methode”

U krijgt van ons een aantal “ bitjes” mee naar huis. Deze zijn voorzien van een bleekgel. Gedurende een aantal dagen kunt u thuis zelf uw tanden bleken.

De “LED lamp methode”

Het bleken vindt plaats bij ons in de praktijk. De bleekgel wordt op de tanden aangebracht, waarna hier een speciale lamp op wordt gericht. Deze behandeling duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Houd u er rekening mee dat roken, teveel thee,  koffie en rode wijn drinken en sterk gekleurd voedsel eten aanslag veroorzaken op uw tanden.

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’  genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

De brug kan uit verschillende materialen worden vervaardigd. Afhankelijk van de locatie en de functie van de brug zal de tandarts u een bepaald materiaal adviseren. De kleur van de brug kan worden aangepast aan de kleur van uw natuurlijke tanden.

De behandeling

De tandarts zal u voor de behandeling verdoven. Hierdoor zult u tijdens de behandeling geen pijn voelen. Eerst worden de tanden of kiezen, waar de brug aan verankerd wordt, bijgeslepen en gereedgemaakt om de brug op te plaatsen. Vervolgens wordt er een afdruk gemaakt van de geslepen tanden of kiezen en het gat. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om een passende brug te maken.

Totdat de definitieve brug klaar is, wordt er een tijdelijke brug geplaatst. Deze brug is van kunststof. Als de definitieve brug wordt geplaatst, zal deze eerst worden gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

Losse brug

Het is mogelijk dat het cement, waar de brug mee is vastgemaakt, loslaat. Neem, als dit gebeurt, direct contact op met uw tandarts. De tandarts kan uw brug in veel gevallen opnieuw vastmaken. Ook als de brug niet lekker zit of als er een ander probleem is, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’  genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

De brug kan uit verschillende materialen worden vervaardigd. Afhankelijk van de locatie en de functie van de brug zal de tandarts u een bepaald materiaal adviseren. De kleur van de brug kan worden aangepast aan de kleur van uw natuurlijke tanden.

Tandartsconsult

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld en worden de vervolgafspraken ingepland.

Bij Cosmident komt u, tenzij anders afgesproken met uw tandarts, halfjaarlijks op controle. Tijdens dit consult wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op gaatjes en eventuele (tandvlees)ontstekingen. De tandarts geeft daarna aan of vervolgbehandelingen nodig zijn en legt ook uit waarom dit nodig is.
Waar nodig wordt een röntgenfoto gemaakt. Met een röntgenfoto kan de tandarts beter de gezondheid van uw gebit onderzoeken.

 

Jongeren tot 18 jaar

Bij jongeren tot 18 jaar wordt een fluoride behandeling toegepast en wordt, indien nodig, verwezen naar de preventie-assistente voor het sealen van de blijvende kiezen. Blijvende kiezen hebben soms diepe groeven en putjes in de kauwvlakken die moeilijk met een tandenborstel zijn schoon te houden. Op die plaatsen kunnen gemakkelijk gaatjes ontstaan, vooral als de kiezen net zijn doorgebroken. Het glazuur moet dan nog uitharden. Als de tandarts de groeven en putjes in de kiezen van uw kind te diep vindt, kan hij u adviseren om deze af te sluiten (te sealen) om gaatjes te voorkomen.

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. De kroon bestaat uit één stuk en geeft meer stevigheid en bescherming aan de tand of kies onder de kroon. Uw tandarts zorgt ervoor dat de kroon wordt aangepast aan de vorm en kleur van uw eigen tand of kies. Daardoor blijft het een natuurlijk geheel en past het goed in uw mond.

Waarom is een kroon nodig?

Een kroon is nodig als er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een goot deel van de tand of kies verloren gaan. Een kroon is dan een goede oplossing. Tevens kan een kroon het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Door een kroon kan bij vergevorderd tandbederf (cariës),  na een wortelkanaalbehandeling of een ernstige beschadiging, ondanks veel verlies van (weefsel)structuur, de tand of kies behouden blijven. Een kroon herstelt de functie en esthetiek van de tand of kies.

De behandeling

De tandarts zal een groot deel van de tand of kies omslijpen. Dit gebeurt meestal met een verdoving, zodat u hier geen pijn van ondervindt. Daarna zal uw tandarts, met behulp van zacht materiaal, een exacte afdruk van de te behandelen tand of kies en de omliggende tanden maken. Soms wordt er gebruik gemaakt van een dun draadje om het tandvlees van de kies af te houden, zodat de afdruk nauwkeurig kan worden gemaakt. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om de kroon op de juiste hoogte en grootte te maken. Bij Cosmident werken wij met tandtechnische laboratoria uit Nederland en Thailand. In Thailand kunnen wij voor u kwalitatief hoogstaande, maar voordeligere kronen laten vervaardigen. Vraagt u gerust naar de mogelijkheden!

Totdat de definitieve kroon klaar is, wordt een tijdelijke kroon over uw tand of kies geplaatst. U kunt met een tijdelijke kroon gewoon eten en kauwen, maar de tijdelijke kroon is niet zo sterk als de definitieve kroon.

Als de definitieve kroon wordt geplaatst, zal deze eerst worden gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

Losse kroon

Het is mogelijk dat het cement waar de kroon mee is vastgemaakt loslaat, waardoor de kroon van zijn plaats komt. Neem als dit gebeurt direct contact met ons op. Uw tandarts kan uw kroon in veel gevallen opnieuw vastmaken.

Wanneer u en tand of kies verliest

Wanneer een tand of kies verloren is gegaan, of wanneer het kaakbeen zoveel is geslonken dat de prothese los in uw mond zit, is het mogelijk om voor een implantaat te kiezen. Een implantaat is een soort kunstwortel, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal, dat in het kaakbeen zal worden aangebracht door de tandarts-implantoloog.

In principe kan bij iedere volwassene een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig bot aanwezig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst.

Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees hieromheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan worden gedaan.

Om erachter te komen of een implantaatoperatie ook bij u kan worden uitgevoerd, zal mondinspectie en analyse van röntgenfoto’s door de behandelaar moeten plaatsvinden.

Voorafgaand aan de behandeling worden er soms recepten aan u verstrekt voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben. Volg de instructies voor het innemen ervan nauwkeurig op.

Bloedverdunners

Indien u bloedverdunners gebruikt, zal het gebruik ervan in overleg met uw huisarts of specialist mogelijk tijdelijk moeten worden gestopt. Stop niet op eigen initiatief met uw bloedverdunners. Geef het van tevoren aan als u ergens allergisch voor bent.

Bij Cosmident vindt behandeling vervolgens plaats in drie stappen.

Eerst wordt het implantaat, onder plaatselijke verdoving, in het bot geplaatst. Vervolgens wordt het weer met tandvlees bedekt. Een aantal maanden later, als het implantaat ingegroeid is in het bot, volgt de tweede stap. Daarbij wordt op het ingegroeide implantaat een stift geplaatst (abutment genoemd). Na een aantal weken wordt op het abutment een kroon, brug of kunstgebit gezet.

Na de operatie

Na de operatie moet u, afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep, rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze verschijnselen zijn echter vaak van tijdelijke aard. Tegen de napijn krijgt u meestal medicijnen voorgeschreven. Als er overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact met ons op.

Volledige gebitsprothese of kunstgebit

Als alle tanden van het natuurlijke gebit verloren zijn gegaan, is het maken van een kunstgebit een mogelijkheid. Het kunstgebit bestaat uit een plaat van kunsthars waarop tanden zijn bevestigd. De kunsthars plaat en de tanden worden zo natuurlijk mogelijk aan de mond aangepast. De vormen en kleuren van de tanden in het natuurlijke gebit kunnen precies worden nagemaakt in het kunstgebit. Daardoor kan het kunstgebit er zo natuurlijk uit zien dat het niemand opvalt.

Hoe blijft een kunstgebit op zijn plaats zitten?

De plaat van het kunstgebit ligt op de kaak. Hoe hoger en dikker de kaak, hoe groter  de houvast van het kunstgebit. Daarnaast zit er tussen de plaat van het kunstgebit en de kaak een laagje speeksel waardoor het kunstgebit zich vastzuigt aan de kaak. Hoe beter de plaat van het kunstgebit past op de kaak, hoe beter de zuigwerking en dus de houvast.

Een kunstgebit in de bovenkaak ligt voor een groot gedeelte op het gehemelte. Een kunstgebit in de onderkaak kan niet op de tong liggen. Daardoor is het oppervlak waarop een kunstgebit in de bovenkaak ligt veel groter dan het oppervlak waarop een kunstgebit in de onderkaak ligt. Een kunstgebit in de bovenkaak heeft daardoor meer houvast dan een kunstgebit in de onderkaak.

Daar komt nog bij dat het kunstgebit in de onderkaak van zijn plaats kan worden geduwd door de beweeglijke tong, de lipwerking en de bewegende onderkaak. Klachten over een loszittend kunstgebit betreffen dan ook meestal het ondergebit.

Door de druk van het kunstgebit op de kaak zal de kaak in de loop van de tijd gaan slinken. Daardoor zal het kunstgebit steeds minder goed passen en losser gaan zitten. Dat is een van de redenen dat na verloop van tijd een kunstgebit moet worden aangepast (rebasen genoemd), of dat zelfs een nieuw kunstgebit moet worden gemaakt.

Een overkappingsprothese is een kunstgebit dat niet alleen op de kaak steunt maar ook op enkele wortels of implantaten. Als er nog enkele goede wortels over zijn van het natuurlijke gebit, kan de tandarts die zodanig behandelen dat zij net boven het tandvlees uitkomen. Het kunstgebit zal dan voor een deel op deze wortels steunen en voor een deel op de kaak. Daardoor zit het kunstgebit beter vast. Omdat de wortels bovendien een deel van de kauwkrachten opvangen, zal de kaak minder slinken. Als er geen wortels meer zijn, bestaat soms de mogelijkheid om enkele kunstwortels, ook wel implantaten genoemd, in de kaak te plaatsen en daar het kunstgebit op te laten rusten. (zie verder bij implantaten)

Gedeeltelijke gebitsprothese

Bij de gedeeltelijke gebitsprothese wordt onderscheid worden gemaakt tussen een prothese waarvan de basis uit kunsthars bestaat en een prothese waarvan de basis uit metaal bestaat.

De gedeeltelijke gebitsprothese met een basis van kunsthars wordt een partiële prothese genoemd. Als een aantal tanden ontbreekt in de mond, kunnen die worden aangevuld met een partiële prothese. Een partiële prothese bestaat uit een plaat van kunsthars die precies past op het gedeelte van de kaak waar de tanden ontbreken. Op de kunsthars plaat zijn tanden bevestigd.

Het houvast van een partiële prothese is meestal beperkt. Daarom worden aan de partiële prothese vaak kleine haakjes bevestigd die om de natuurlijke tanden komen te zitten. Daardoor wordt het houvast van de partiële prothese vergroot.

Een nadeel van een partiële prothese is dat het vaak op de rand van het tandvlees van de natuurlijke tanden drukt. Daardoor wordt dat tandvlees naar beneden gedrukt waardoor het tandvlees terugtrekt. De natuurlijke tanden hebben daardoor vaak te lijden van een partiële prothese. Een ander nadeel van een partiële prothese is dat het, net zoals een kunstgebit, drukt op de kaak waardoor de kaak in de loop van de tijd zal slinken.

Een partiële prothese is dus zeker geen ideale oplossing om ontbrekende tanden te vervangen.

Een beter alternatief voor de partiële kunsthars prothese is een frameprothese.

Bij een frame is de kunsthars plaat vervangen door een metalen plaat die een geheel vormt met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden vast komen te zitten. Doordat de plaat van metaal is gemaakt, is deze sterker dan een partiële prothese en kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Daardoor is het vaak mogelijk om, in tegenstelling tot een partiële prothese, niet het hele gehemelte te bedekken met de plaat. Dat is comfortabeler en bovendien geeft het minder verlies van smaak en gevoel dan bij een partiële prothese. Omdat de haakjes een geheel vormen met de metalen plaat, passen zij beter om en op de tanden waardoor het frame meer houvast biedt dan een partiële prothese.

Bovendien is het zo dat, omdat de haakjes ook op de kauwvlakken van de tanden rusten, de kauwkrachten daarop worden overgebracht, en niet op de kaak. De kaak zal daardoor veel minder slinken dan bij een partiële prothese.

Al met al kunnen wij stellen dat een frame beter vastzit dan een partiële prothese, comfortabeler is en minder aanleiding geeft tot het slinken van de kaken. Een frame geniet dus de voorkeur boven een partiële prothese. Een frame is helaas wel duurder.

De behandeling

In principe verloopt het vervaardigen van een prothese, in welke vorm dan ook, altijd volgens een zelfde procedure. Voor ieder onderdeel van de procedure wordt een aparte afspraak gemaakt.

De beginafdruk

Als allereerste wordt een afdruk gemaakt van boven- en onderkaak.

Het afdrukmateriaal dat wordt gebruikt heet alginaat, het smaakt naar pepermunt en is binnen twee minuten voldoende uitgehard.

De individuele afdruk

Van de beginafdrukken worden in het tandtechnisch laboratorium gipsmodellen gemaakt. Op die modellen wordt een nieuwe afdruklepel gemaakt. Aangezien deze lepel bedoeld is voor gebruik bij deze ene patiënt, wordt dit een individuele lepel genoemd.

Met de individuele lepel wordt een zeer nauwkeurige afdruk gemaakt van de kaken. In het laboratorium worden de individuele afdrukken uitgegoten tot de definitieve modellen.

De vorm van de basis van de prothese ligt nu vast.

De relatiebepaling

Op de definitieve modellen zijn in het laboratorium beetwallen (waswallen) gemaakt. De beetwallen worden gebruikt om te bepalen hoe straks de kiezen op elkaar komen te staan. De hoogte van de toekomstige prothese wordt bepaald en de plaats van de tanden wordt vastgelegd. Ook wordt bepaald in hoeverre de lippen en wangen moeten worden opgevuld en waar het midden van de tandbogen ligt. Als de “beet” is bepaald, worden de waswallen aan elkaar vastgezet en is daarmee de relatie van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak vastgelegd.

Passen in was

Het begint al ergens op te lijken. In de was van de waswallen zijn de tanden en kiezen van de prothese opgesteld. De pasprothese kan nu in de mond worden geplaatst en beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar: de vorm en kleur van de tanden, de stand van de tanden, de vulling van lippen en kaken, de hoogte van het gebit en of de kiezen goed op elkaar komen.

Het plaatsen van de prothese

In het laboratorium is de pasprothese omgevormd tot de definitieve kunststof prothese. Vervolgens wordt de prothese geplaatst.

Wennen aan een kunstgebit

Het eerste kunstgebit vraagt de nodige gewenning. Dat geldt ook als het oude kunstgebit wordt vervangen door een nieuw kunstgebit. Vooral het eten en het praten gaan in het begin wat anders dan men gewend was.

Een nieuw kunstgebit kan in het begin pijnlijk zijn. Door onvolkomenheden in de pasvorm kan de harde kunsthars op sommige plaatsen teveel op het zachte slijmvlies drukken en dat beschadigen. Er ontstaan dan zogenaamde “ drukplekken” die erg pijnlijk kunnen zijn. Bij ernstige klachten kan het kunstgebit het beste worden uitgedaan.

Uw tandarts kan de klachten verhelpen door het kunstgebit aan te passen. Voordat u naar ons toekomt om het kunstgebit te laten aanpassen, moet u het kunstgebit wel weer in doen zodat de tandarts duidelijk kan zien waar de drukplekken zitten.

Controle, aanpassing en vervanging van het kunstgebit

In de loop der tijd zullen uw kaken slinken waardoor het kunstgebit minder goed gaat passen en los gaat zitten. Een kunstgebit dat loszit is niet alleen vervelend, het versnelt ook het slinken van de kaken. Daarom moet uw tandarts eens in de 2 jaar het kunstgebit controleren en zonodig aanpassen. Als u het kunstgebit ook ‘s nachts draagt, moet controle jaarlijks plaatsvinden. Tijdige controle en aanpassing van het kunstgebit voorkomt ongemak en onnodig slinken van de kaken.

Over het algemeen zal een kunstgebit na een jaar of zeven aan vervanging toe zijn omdat het dan niet meer mogelijk is om de pasvorm nog aan te passen, of omdat de tanden versleten of lelijk zijn geworden.

Een tweede reden waarom het belangrijk is om regelmatig naar de tandarts te gaan, is dat dan de slijmvliezen en de tong onderzocht kunnen worden. Afwijkingen aan de slijmvliezen of de tong kunnen vervelende en soms ernstige gevolgen hebben. Tijdige ontdekking geeft een grotere kans op genezing.

Mondhygiëne/Parodontologie

Ongeveer 1 op de 3 mensen van boven de dertig heeft één of andere vorm van parodontitis. Omdat parodontitis ongemerkt en zonder pijn ontstaat, weet de overgrote meerderheid van de mensen niet dat ze er last van hebben. Daarom is het belangrijk na te gaan in welke staat je tandvlees verkeert. Als je het niet weet, kun je het aan je tandarts vragen.

Wat is parodontitis?

“Parodontaal” betekent letterlijk: rond de tand. Parodontitis is een chronische ziekte die het tandvlees en het bot rondom een tand aantast. Meestal tast parodontitis meerdere tanden of kiezen aan. Alles begint ermee wanneer bacteriën in de tandplak (het stroeve laagje wat je op je tanden voelt als je een dag je tanden niet poetst) ervoor zorgen dat het tandvlees gaat ontsteken.

De beginvorm van deze ontsteking noemen we gingivitis; het tandvlees is dan rood, gezwollen en bloedt gemakkelijk. Meestal wordt gingivitis veroorzaakt doordat tanden en kiezen niet goed genoeg gepoetst worden. Wanneer het tandvlees bloedt is dit de makkelijkste manier om zelf vast te stellen dat er iets mee mis is.

Hoe voorkom je parodontitis?

De beste manier om parodontitis te voorkomen is door een goede mondhygiëne; dagelijks twee maal tandenpoetsen, het gebruik van tandzijde, stokertjes en/of ragertjes (borsteltjes voor tussen de kiezen) en regelmatig tandartsbezoek. Wanneer tandplak niet voldoende verwijderd wordt, kan hij verkalken met mineralen uit het speeksel en krijgt u tandsteen. Dagelijks poetsen zal ervoor zorgen dat er bijna geen tandsteen zal ontstaan maar helemaal te voorkomen is het bijna niet. Tandsteen is zo hard dat het alleen met behulp van instrumenten verwijderd kan worden tijdens een gebitsreiniging.

Wat is de oorzaak van parodontitis?

Zoals gezegd is tandplak de oorzaak van parodontitis. Zonder plak geen parodontitis. Een goede mondverzorging en regelmatig tandartsbezoek reduceren de kans op parodontitis. Maar zelfs een bijzonder goede mondhygiëne vrijwaart niet iedereen van parodontitis; er zijn een aantal risicofactoren die de ernst van de aandoening en de snelheid waarmee zij voortschrijdt, kunnen beïnvloeden. Dit zijn roken, erfelijke factoren, algemene gezondheidscondities, bepaalde geneesmiddelen, stress, hormonale veranderingen en ongezonde voeding.

Wanneer tandvleesontsteking niet behandeld wordt of niet opgemerkt wordt, kan er een parodontale aandoening ontstaan. Op den duur kan de tandplak zich vermeerderen en zich onder het tandvlees verbreiden. De toxische producten van bacteriën irriteren het tandvlees. Het antwoord van het tandvlees hierop is een chronische ontsteking die op den duur niet alleen de bacteriën vernietigd maar ook de vezels waarmee een tand aan het tandvlees en het bot vastzit. In het verdere verloop wordt er steeds meer aanhechting vernietigd en “smelt” in de hitte van de strijd ook nog het omringende bot. Het hele vervelende is dat de symptomen in dit stadium nog moeilijk herkenbaar zijn. Wanneer tanden of kiezen uiteindelijk los gaan staan, is het vaak al te laat.

Tandsteen verwijderen en polijsten

In het hiervoor gaande werd al beschreven hoe tandplak, als het langere tijd aanwezig blijft op het tandoppervlak, kan verkalken en hard kan worden. Dit wordt tandsteen genoemd. Tandsteen ontstaat vooral vlak onder het tandvlees en achter en tussen uw tanden. Dit zijn namelijk de plekken die vaak worden vergeten tijdens het tandenpoetsen. Tandsteen kan problemen aan het tandvlees veroorzaken. Indien tandsteen niet wordt verwijderd, kan dit op den duur zelfs resulteren in losstaande tanden en/of kiezen. Het is daarom van belang dat tandsteen wordt verwijderd.

Tandsteen kan niet meer verwijderd worden door goed te poetsen en dient professioneel te worden weggehaald. Tandsteen verwijderen kan op twee manieren: met behulp van een haakje – waarbij het tandsteen wordt weggekrabd – of met een apparaat dat ultrasone trillingen geeft. De trillingen zorgen ervoor dat het tandsteen los trilt.

Na afloop van de behandeling

Na afloop van de behandeling worden uw tanden gepolijst. Het polijsten gebeurt met een borsteltje in combinatie met een polijstpasta. Deze polijstpasta wordt op uw tanden aangebracht en vervolgens worden de tanden met het borsteltje gepolijst.

Door het verwijderen van tandsteen wordt een van de oorzaken van tandvleesontsteking aangepakt. Als u er na de gebitsreiniging een goede mondhygiëne op na houdt, kan het tandvlees zich weer herstellen. Door polijsten kan ongewenste aanslag worden verwijderd en de esthetiek hersteld.

U wordt door de tandarts verwezen naar een van onze preventie-assistentes als uw mondgezondheid eigenlijk nog goed is, maar er wel sprake is van vorming van tandsteen en/of tandplak. De preventie-assistente zal tandplak en tandsteen voor u verwijderen voor zover dat niet dieper onder het tandvlees is dan 3 millimeter. Ook zal zij uw gebit polijsten.
De preventie-assistentes bij Cosmident adviseren u op het gebied van preventie, welke gebitsreiniging het meest geschikt is voor uw persoonlijke situatie. U krijgt van hen adviezen en instructies zodat uw mondverzorging optimaal blijft.

De tandarts zal u naar een van onze mondhygiënisten verwijzen als hij tijdens de controle van uw gebit constateert dat de gezondheid van het tandvlees in gevaar is. Een indicatie hiervoor is de aanwezigheid van tandsteen, meer dan 2 à 3 millimeter onder de tandvleesrand. De mondhygiënisten zullen voorafgaand aan uw behandeling eerst een behandelplan met u bespreken, zodanig dat u precies op de hoogte bent van de voorgenomen behandeling en de daaraan verbonden kosten.

Inschakeling van de parodontoloog

Een parodontoloog is een tandarts, die zich heeft gespecialiseerd in en zich alleen nog maar bezighoudt met de diagnose en behandeling van ernstige parodontale aandoeningen. Parodontologen zijn op de hoogte van de nieuwste technieken en methoden om deze aandoeningen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Aan het Cosmident team is een Parodontoloog verbonden. Hij behandelt u gewoon bij ons in de praktijk, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Wij zullen u een afspraak bij de parodontoloog adviseren voor de behandeling van ernstige parodontale problemen. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer:

 • de mondhygienist(e) constateert dat, ondanks zijn/haar behandelingen, de conditie van uw tandvlees niet voldoende verbetert;
 • het tandvlees terugtrekt;
 • u last blijft houden van een slechte adem;
 • er pus komt uit de pockets (de ruimte tussen tand en tandvlees);
 • uw tanden of kiezen los gaan staan of uitwaaieren;
 • u het gevoel heeft dat uw tanden anders gaan staan;
 • er in uw familie veel parodontitis voorkomt. De agressieve vorm van parodontitis is erfelijk en begint vaak al voor het dertigste levensjaar en verloopt uiterst snel zonder adequate specialistische behandeling;
 • u een hartinfarct gehad heeft, suikerziekte heeft of osteoporose. Recent onderzoek duidt erop dat parodontale aandoeningen met deze ziektes in verband gebracht moeten worden. De bacteriën, die geassocieerd worden met parodontitis, kunnen in de bloedbaan komen en een gevaar vormen voor de rest van het lichaam. Gezond tandvlees zal dus bijdragen aan een gezonder lichaam;
 • u ontevreden bent over tanden die ‘tekort” zijn of wanneer u niet tevreden bent over hoe het tandvlees rond uw voortanden eruit ziet;
 • u vrijliggende gevoelige tandhalzen weer met tandvlees bedekt wilt hebben en zodoende de gevoeligheid kunt verminderen en de esthetiek van het gebit weer kan verbeteren.

Vullen

Als een gedeelte van uw tand verloren is gegaan of uw kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts dit restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie.

Bij Cosmident worden witte vullingen gemaakt van composiet. Dit is het sterkste materiaal van de drie soorten witte vullingen die er zijn.

Composiet wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes, het repareren van afgebroken tanden, het verfraaien van verkleurde tanden of tanden met een afwijkende vorm. Met composiet worden ook spleetjes tussen tanden opgevuld.

Facings op de voortanden

Wanneer u de stand, vorm of kleur van uw voortanden niet mooi vindt, is het mogelijk om facings te maken op uw voortanden. Deze zogenaamde “schildjes” worden gemaakt van composiet of porselein, waardoor de esthetiek van uw gebit aan uw wensen aangepast kan worden.

Voordat de tandarts begint met het vullen van een gaatje, bespreekt hij de behandeling met u. Vervolgens zal hij u vragen of u een verdoving wilt. Als u kiest voor een verdoving, moet de verdoving eerst een aantal minuten inwerken. Vervolgens boort de tandarts het aangetaste gedeelte weg. Nadat de kies schoon en droog is gemaakt, kan de kies worden gevuld.

Allereerst wordt gekeken welke kleur vulmateriaal het beste bij de tand of kies past. Er zijn zeer veel kleuren wit beschikbaar. Door combinatie van verschillende kleuren is het vrijwel altijd mogelijk de juiste kleur te verkrijgen.

Wanneer een vulling in een kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen.

Het droogleggen van het tandoppervlak

Om de vulling aan de tand of kies te laten plakken, moet het tandoppervlak droog zijn. Voor dit ‘droogleggen’ wordt meestal een rubber lapje (rubberdam) gebruikt. Deze rubberdam wordt over de te behandelen tand of kies getrokken. Ook kan het oppervlak droog gemaakt worden met een afzuiger en wattenrollen.

Voor composiet wordt de tand of kies eerst met een zuur voorbehandeld, waarna een hechtlaag wordt aangebracht, die met speciaal licht wordt uitgehard.

Het vulmateriaal wordt meestal in een aantal lagen op de tand of kies aangebracht. De witte vulling van composiet komt op de hechtlaag. Vervolgens wordt het composiet door belichting uitgehard.

Tot slot wordt het oppervlak van de vulling gepolijst. Op die manier wordt de vulling mooi glad en wordt een mooie aansluiting met de rest van de tand of kies verkregen.

Pijnklachten na het vullen van een tand of kies

Gedurende enkele weken na het vullen kunt u pijnklachten hebben. Dit komt doordat een tand of kies uit levend materiaal bestaat. Het boren in een tand of kies maakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen. De klachten zullen in de loop van de tijd afnemen. Indien de klachten verergeren moet u contact opnemen met uw tandarts. Er kan dan namelijk sprake zijn van een ontsteking onder de vulling die gaat opspelen.

Wortelkanaalbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meerdere wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal.

In het wortelkanaal zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Deze pulpa kan door tandbederf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Hierdoor kan een ontsteking in de pulpa zich uitbreiden naar dit gebied.

De behandeling

Uw tandarts maakt eerst een röntgenfoto om de status van de wortelkanalen te bekijken en om te zien waar de ontsteking zit. Nadat de tandarts u een plaatselijke verdoving heeft gegeven, maakt hij uw tand of kies open. Nu kan hij het dode weefsel verwijderen. Daarna reinigt hij de kies met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof en controleert of er nog andere ontstekingen zijn. Als de pulpa is verwijderd wordt de ontstane ruimte opgevuld met rubberstiftjes en afgewerkt met een normale vulling. Als de kies erg is verzwakt kan een kroon nodig zijn.

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?

Door de verdoving is de wortelkanaalbehandeling vrijwel pijnloos. Wel kan er na de behandeling enige napijn optreden. Deze is met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden, neem dan contact met ons op.

Na de behandeling

Vroeger kon de tand of kies waaraan een wortelkanaalbehandeling was uitgevoerd, nog wel eens donkerder van kleur worden. Dankzij modernere technieken gebeurt dit tegenwoordig bijna niet meer. Mocht er wel een kleine verkleuring ontstaan, dan kan dit worden verholpen.

Uw tandarts zal na de wortelkanaalbehandeling de tand of kies regelmatig blijven controleren. Dit gebeurt aan de hand van röntgenfoto’s. Wortelkanaalbehandelingen zijn over het algemeen succesvol en de kans op een nieuwe ontsteking is erg klein. Mocht dit echter wel gebeuren dan kan de behandeling worden herhaald. Mocht de ontsteking zich echter uitbreiden naar het eind van de wortel en het kaakbot, dan zal uw tandarts u verwijzen naar een kaakchirurg voor een wortelpuntoperatie (apexresectie).

Wat gebeurt er als ik geen wortelkanaalbehandeling laat uitvoeren?

Als de pulpa eenmaal ontstoken is, zal deze niet meer genezen. Het alternatief van een wortelkanaalbehandeling is dan het trekken van de tand of kies. In enkele gevallen is dit de beste oplossing. Over het algemeen is het beter om zoveel mogelijk uw eigen tanden en kiezen te behouden en dus een wortelkanaalbehandeling uit te laten voeren.